Auta lapsettomia – tule luovuttajaksi

Tahaton lapsettomuus on yleinen ongelma. Suomessa on arvioitu, että noin 15 prosentilla pareista raskaus ei ole alkanut toivotusti vuoden yrittämisen jälkeen. Hedelmöityshoidolla, kuten inseminaatiolla tai koeputkihedelmöityksellä, voidaan auttaa suurinta osaa näistä pareista.

Monen parin kohdalla hedelmättömyyden taustalla on poikkeavat tai kokonaan puuttuvat sukusolut. Silloin hedelmöityshoitojen yhteydessä tarvitaan jonkun ulkopuolisen henkilön apua. Tarvitaan sellaista henkilöä, joka voisi luovuttaa sukusolujaan ja siten antaa uuden elämän lahjan.

Milloin tarvitaan luovutettuja sukusoluja?

Luovutettuja sukusoluja tarvitaan auttamaan potilaita, joiden omien sukusolujen tuotanto on vakavasti häiriintynyt. Taustalla voi olla esimerkiksi geneettinen poikkeavuus tai aiemmin annettu syöpähoito, joka on vaurioittanut sukusoluja. Naisilla munasarjojen leikkaus endometrioosin tai kasvaimen takia saattaa johtaa munasarjatoiminnan hiipumiseen ennenaikaisesti.

Luovutettuja sukusoluja voidaan tarvita myös tilanteessa, jossa henkilö on vakavan perinnöllisen sairauden kantaja. Lisäksi naisparit ja itselliset naiset tarvitsevat luovutettuja siittiöitä tullakseen raskaaksi.

Kuka voi luovuttaa?

Voit luovuttaa munasoluja, jos

 • olet perusterve
 • olet 22-35-vuotias
 • et tupakoi
 • painoindeksisi (BMI) on korkeintaan 32
 • sinulla tai lähisukulaisillasi ei ole vakavia perinnöllisiä sairauksia
 • pakolliset infektiotestaukset ovat negatiivisia
 • osallistut auttamisenhalusta

Hyvä asia on, jos olet itse synnyttänyt, mutta tämä ei ole vaatimus.

voit luovuttaa siittiöitä, JOS

 • olet perusterve
 • olet 20-45-vuotias
 • et tupakoi
 • siittiösi kestävät pakastuksen riittävän hyvin
 • sinulla tai lähisukulaisillasi ei ole vakavia perinnöllisiä sairauksia
 • pakolliset infektiotestaukset ovat negatiivisia
 • osallistut auttamisenhalusta

Lainsäädäntö

Kaikissa tilanteissa sukusoluluovuttajan tulee suostua siihen, että hänen henkilötietonsa ilmoitetaan Valviran ylläpitämään luovutusrekisteriin.

Suomessa luovutetusta sukusolusta syntyneellä henkilöllä on 18 vuotta täytettyään oikeus saada selville luovuttajan henkilöllisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi saattaa tulevaisuudessa ottaa yhteyttä luovuttajaan. Sukusoluluovuttajalla ei ole juridisia oikeuksia eikä velvoitteita liittyen syntyvään lapseen.

SINÄ VOIT AUTTAA

Suomessa viidesosa kaikista hedelmöityshoidoista tehdään lahjasukusoluilla. Jonotus hoitoihin on pitkä, koska sukusoluluovuttajista on jatkuva pula. Mitä enemmän luovuttajia on, sitä nopeammin voimme tarjota potilaille apua. HUSin Sukusolupankki on perustettu auttamaan lasta toivovia täyttämään unelmansa omasta lapsesta. Luovuttajalle aiheutuneet kulut korvataan. HUSin Sukusolupankin lahjasukusolut käytetään HUSin toiminnassa. Tämä mahdollistaa lapsettomuushoidot julkisen terveydenhuollon varoin.

Voisitko sinä ajatella luovuttavasi munasolujasi/siittiöitäsi jollekin toiselle?

Voisitko sinä ajatella antavasi uuden elämän lahjan?

Yhteystiedot

HUS-logo
InstagramFacebook

SUKUSOLUPANKKI

Tilkan Viuhka
Mannerheimintie 164 a
p. 09 471 72607 munasolujen luovutus
p. 09 471 72606 siittiöiden luovutus
sukusolupankki@hus.fi